tel1
Masz pytania?    32 284 23 45
Kontakt z nami: 603 944 901

Zawartość węgla wpływa na zwiększoną zdolność do rozciągania, granicę plastyczności i twardości, jednocześnie zmniejsza udarność danej stali, jej zdolność do wydłużenia się i przewężania. Większa zawartość węgla pogarsza spawalność, ale za to wzmacnia hartowność stali. Z kolei zawarty w stali P355GH / 1.0473 powoduje wyższą wytrzymałość i twardość materiału. Stale takie posiadają podwyższoną granicę plastyczności i sprężystości oraz większą odporność na działanie sił dynamicznych. Dodatek molibdenu zapewnia materiałowi większą zdolność do hartowania przy jednoczesnym zmniejszeniu jej kruchości. Siarka (wprowadzona do składu stali w połączeniu z manganem) sprawia, że stal staje się lepiej skrawalna. Sam mangan powoduje wzrost twardości i wytrzymałości materiału, dzięki czemu wzrasta jego granica sprężystości i rośnie odporność na ścieranie. Właściwości stali P355GH / 1.0473 obejmują jej dobrą charakterystykę mechaniczną (odpuszczanie przy sile 280-355 MPa, wartość ta różni się w zależności od grubości arkusza) i strukturę ułożenia ziaren. Dobra jest jej rozciągliwość (470-650 MPa), materiał ten również ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie (510-650 N/mm) i jest spawalny.

Dystrybutorem tego i innych gatunków stali jakościowej jest Polmet sp. z o.o., dostarczający stale kotłowe i materiały do zastosowania w przemyśle energetycznym, elektromaszynowym produkcji elementów turbin parowych, gazowych, budowy nowych bloków energetycznych itp. Dostarczane wyroby stalowe posiadają wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia.