tel1
Masz pytania?    32 284 23 45
Kontakt z nami: 603 944 901

Różne rodzaje stali konstrukcyjnej

Dobór odpowiedniego rodzaju stali konstrukcyjnej zależy od specyfiki produkowanych wyrobów stalowych. Stale konstrukcyjne możemy podzielić na m.in. niestopowe, nierdzewne, trudno rdzewiejące, drobnoziarniste spawalne po walcowaniu termomechanicznym, a także drobnoziarniste po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym. Wyróżniamy też stale przeznaczone do kształtowników zamkniętych (rur) giętych na zimno oraz walcowanych na gorąco.

Najważniejsze parametry stali konstrukcyjnej

Najważniejsze parametry stali konstrukcyjnej wynikają z właściwości mechanicznych. Kluczowe znaczenie odgrywa wytrzymałość, która określa zdolność stali do przenoszenia naprężeń. Kolejną istotną cechą jest udarność, czyli stopień odporności materiału na pękanie przy obciążeniu dynamicznym. Inną ważną cechą mechaniczną jest ciągliwość stali.

Z kolei do istotnych właściwości fizycznych stali konstrukcyjnej zaliczamy m.in. gęstość objętościową, współczynnik rozszerzalności cieplnej, współczynnik Poissona oraz współczynnik sprężystości podłużnej stali.

Przykłady gatunków stali konstrukcyjnej

  • C22.8, P250GH, A105, WNr.1.0460, WNr.1.0352. Jest to stal konstrukcyjna niestopowa o wysokiej jakości, przeznaczona do produkcji urządzeń pracujących w wysokich temperaturach, takich jak m.in. kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe.
  • 21CrMoV5-7, WNr. 1.7709. Jest to stal konstrukcyjna Cr-Mo-V, bainityczna, niskostopowa. Przeznaczona do produkcji urządzeń pracujących w wysokich temperaturach. Powstają z niej m.in. turbiny parowe, rotory i tarcze wirników kompresorowych.
  • P355GH / 1.0473. Jest to stal konstrukcyjna przeznaczona głównie do kotłów parowych i zbiorników ciśnieniowych.