P250GH       P265GH       P355NH       P355GH       P355NL1       P355NL2       P355QH       P460NH       16Mo3       13CrMo4-5       21CrMoV5-7       26H2MF       1.4923      A105/SA105      A350LF2      SA350LF2

Urządzenia ciśnieniowe PED 2014/68/UE w świetle przepisów

Rurociągi, zbiorniki, osprzęt ciśnieniowy czy osprzęt zabezpieczający to urządzenia ciśnieniowe. Po wprowadzeniu Dyrektywy Nowego Podejścia PED 2014/68/UE zaszły zmiany, które określają, że odkąd zaczęła obowiązywać, urządzenia ciśnieniowe muszą przechodzić przez cały proces oceny zgodności oraz zostać oznakowane znakiem CE. Co wspomniane wymagania oznaczają w praktyce i jakie warunki muszą spełniać urządzenia ciśnieniowe zgodnie z PED 2014/68/UE?

Jakie są przyczyny wprowadzenia Dyrektywy Nowego Podejścia?

Zakres Dyrektywy Nowego Podejścia 2014/68 UE obejmuje kwestie dotyczące projektowania, wytwarzania i urządzeń ciśnieniowych PED. Dotyczy również zgodności zespołów oraz urządzeń ciśnieniowych, których najwyższe dopuszczalne ciśnienie przekracza 0,5 bara. Wprowadzone zmiany mają znaczący wpływ zarówno na wytwórców urządzeń ciśnieniowych, jak i na dystrybutorów oraz importerów.

Powodem wprowadzenia zmian były zmiany dotyczące przepisów związanych z klasyfikacją, oznakowaniem i pakowaniem substancji, a także mieszanin zmienione przez Unię Europejską oraz konieczność dostosowanie regulacji do przyjętych w 2008 roku Nowych Lam Legislacyjnym. W efekcie zasady dotyczące wprowadzania na rynek urządzeń ciśnieniowych zostały uproszczone, natomiast zjawisko nieuczciwego certyfikowania wyeliminowane.

Na czym polegają zmiany związane z wprowadzeniem  Dyrektywy Nowego Podejścia?

Dyrektywa Nowego Podejścia PED 2014/68/UE to szereg wymagań prawnych dotyczących producentów, importerów, dystrybutorów, a także upoważnionych przedstawicieli producentów urządzeń ciśnieniowych PED. Dotyczy przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności urządzeń ciśnieniowych z wymogami, w tym między innymi stali kotłowej P250GH i P265GH, która jest najczęściej wykorzystywana do budowania zbiorników ciśnieniowych.

Zgodnie z dyrektywą obowiązkiem każdego producenta jest przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka urządzeń ciśnieniowych, która wymaga nowych interpretacji. Należy również podkreślić, że zgodnie z nią istniejące wcześniej certyfikaty nadal pozostają ważne. Mowa tutaj o certyfikatach, które zostały wymienione w Dyrektywie 97/23/WE.